Новини

Уважаеми колеги, моля да следите за допълане на разписа за провеждане на занятия.

На 09.11.2019 г.(събота) от 10,00 часа в каб. 305 с.з. (Ректорат, ет. 3) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

Класиране за МП КТКП за 2019/20 и записване до 18.10.2019 г.

На 27.10.2018 г.(събота) от 10,00 часа в 34 с.з. (ул. "Костаки Пеев", ет. 4) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

Класиране на кандидатите за МП КТКП за учебната 2018-19 година! Записване до 8 октомври 2018 г!

Условия за кандидатстване

 

Образователната програма за магистър е базирана върху подготовката в  бакалавърска степен.

За кандидатстване се изисква диплома за завършена бакалавърска степен с успех не по-малко от добър или магистърска степен в областта на всички науки.

  • диплома за завършена ОКС „бакалавър"/„магистър"
  • мотивационно писмо
  • събеседване

Документи за кандидатстване се приемат от 09 септември до 26 септември 2019 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358, chilikova@uni-plovdiv.bg.