Новини

 

На 27.10.2018 г.(събота) от 10,00 часа в 34 с.з. (ул. "Костаки Пеев", ет. 4) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

 

Класиране на кандидатите за МП КТКП за учебната 2018-19 година! Записване до 8 октомври 2018 г!

 


Магистърска програма Културен туризъм и културно проектиране

Програма за 2 семестър 2018/19 година 01.03.2019-10.06.2019

КТКП първи курс (неспециалисти)

КТКП специалист Етнология

КТКП специалист Туризъм

КТКП втори курс (неспециалисти)

История на програмата

Магистърската програма „Културен туризъм и културно проектиране" се организира от катедра „Етнология" на Философско-историческия факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Създадена през 2006 г., тя е една от първите подобни програми в България и е единствената, която обучава в две големи професионални области, каквито са културата и туризма. По време на нейното възникване все още не беше достатъчно разпространена идеята за използването на тези сектори като средство за развитие на териториите, за утвърждаване на културната идентичност на общностите, но и за повишаване на качеството на живот на гражданите. Осъзнавайки нуждата от обучение в тази посока и ползвайки се от опита на други европейски университети, ние създадохме магистърската програма, за да се подготвят добри професионалисти. Още в началото Философско-историческият факултет сключи договори с културни организации и туристически фирми, които да приемат на стаж студентите и да подпомогнат придобиването на необходимите практически умения и опит. Така магистърската програма се вписа успешно в практиката на катедра „Етнология" да насочва обучението към потребностите на обществото и пазара на труда.

Първите преподаватели в специалността бяха членовете на катедра „Етнология", както и колеги от факултети на Пловдивски университет и други университети. Сред техните имена можете да видите доц. д-р Красимира Кръстанова, доц. д-р Мария Шнитер, доц. д-р Димо Чешмеджиев, доц. д-р Надя Чернева, гл. ас. д-р Меглена Златкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов, проф. д-р Георги Сомов (Университет за хранителни технологии), доц. д-р Костадин Кисьов (д-р Петър Миладинов (Министерство на културата) и др. Работихме успешно и с такива институции и професионалисти в областта на културата и туризма, като Туристически информационен център (Община Пловдив), Общински институт „Старинен Пловдив", Красимир Линков (Градска художествена галерия - гр. Пловдив), Таня Марева (Регионален исторически музей – гр. Смолян), Евгени Георгиев („Сателит"- гр. Пловдив, Ваня Атанасова (художествени галерии „Жорж Папазов" в Пловдив и арт център „Форум" в София), Веселина Сариева и Катрин Сариева (галерия „Отворени изкуства"), Юрий Вълковски (Reach for Change), Милена Делева (Фондация „Елизабет Костова") и много други. На всички благодарим от сърце!