Новини

Уважаеми колеги, моля да следите за допълане на разписа за провеждане на занятия.

На 09.11.2019 г.(събота) от 10,00 часа в каб. 305 с.з. (Ректорат, ет. 3) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

Класиране за МП КТКП за 2019/20 и записване до 18.10.2019 г.

На 27.10.2018 г.(събота) от 10,00 часа в 34 с.з. (ул. "Костаки Пеев", ет. 4) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

Класиране на кандидатите за МП КТКП за учебната 2018-19 година! Записване до 8 октомври 2018 г!

Реализация на завършилите

 

Магистър, Експерт по културен туризъм и културно проектиране

 

Завършилите могат да работят успешно в туристическия и културния сектор, в неправителствени организации, и да бъдат подготвени да финансират чрез български и европейски фондове своите дейности. Те могат да работят като:

· експерти в областта на културната политика и културните дейности в обществени и културни институции;

· експерти по разработване, организиране и реализиране на културен проект;

· организатори на културни събития;

· експерт - организатор на туристически дейности;

· експерти по туристическа анимация;

· експерти по проблемите на етничните и социалните групи и религиозни общности; 

· експерти в галерии, музеи, читалища;

·  експерти в неправителствени организации;

·  експерти в средствата за масова информация.

 

Възможности за продължаване на обучението:

Получилият ОКС магистър в специалността Културен туризъм и културно проектиране

· да продължат обучението си в други специализиращи програми и специализации в  областта на специалността;

· да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот;

· да продължат обучението си в образователната и научна степен "доктор";

· да кандидатстват за научни звания в институциите на образованието по етнология и културен туризъм.