Срок на обучение

 

Магистърската програма „Културен туризъм и културно проектиране" е предназначен за кандидат-студенти, завършили бакалавърска степен:

  • Учебен план за неспециалисти, т.е. завършили бакалавърска степен (четири семестъра)
  • Учебен план за специалисти, завършили бакалавърска степен по Етнология или по Туризъм (два семестъра)