Новини

 

На 27.10.2018 г.(събота) от 10,00 часа в 34 с.з. (ул. "Костаки Пеев", ет. 4) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

 

Класиране на кандидатите за МП КТКП за учебната 2018-19 година! Записване до 8 октомври 2018 г!

 

Избираеми дисциплини

  • Управление на културното наследство
  • Културно наследство и културно разнообразие
  • Нематериално културно наследство
  • Интеркултурна комуникация и медиация
  • Медиен дискурс
  • Общности и идентичности
  • Образи и общности