Новини

 

На 27.10.2018 г.(събота) от 10,00 часа в 34 с.з. (ул. "Костаки Пеев", ет. 4) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

 

Класиране на кандидатите за МП КТКП за учебната 2018-19 година! Записване до 8 октомври 2018 г!

 

Условия за кандидатстване

 

Образователната програма за магистър е базирана върху подготовката в  бакалавърска степен.

За кандидатстване се изисква диплома за завършена бакалавърска степен с успех не по-малко от добър или магистърска степен в областта на всички науки.

  • диплома за завършена ОКС „бакалавър"/„магистър"
  • мотивационно писмо
  • събеседване

Документи за кандидатстване се приемат от 09 септември до 26 септември 2017 г. в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358, chilikova@uni-plovdiv.bg.