Новини

Уважаеми колеги, моля да следите за допълане на разписа за провеждане на занятия.

На 09.11.2019 г.(събота) от 10,00 часа в каб. 305 с.з. (Ректорат, ет. 3) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

Класиране за МП КТКП за 2019/20 и записване до 18.10.2019 г.

На 27.10.2018 г.(събота) от 10,00 часа в 34 с.з. (ул. "Костаки Пеев", ет. 4) ще бъде откриването на новата учебна година за МП "Културен туризъм и културно проектиране" и провеждането на входното ниво по Английски език.

Класиране на кандидатите за МП КТКП за учебната 2018-19 година! Записване до 8 октомври 2018 г!

Магистърска програма Културен туризъм и културно проектиране

 

Програма за 1 семестър 2019/20 година 08.11.2019-26.01.2020

Моля да следите за промени!

 

Какво предлага програмата

 

Магистърската програма по Културен туризъм и културно проектиране е разработена за студенти,  завършили ОКС бакалавър на специалности от всички научни направления, които искат да прилагат получените знания в сферата на туризма и културата. Тя има за задача да даде по-широки теоретични и практически познания за културата като ресурс, за характера на културното наследство на България и Югоизточна Европа и неговото използване в областта на туризма и културните политики. Програмата дава знания и  обучава умения за разработване на проекти в областта на културата и туризма. Нейната практическата насоченост  позволява по време на обучението да се усвоят умения за самостоятелно разработване на  проекти в областта на туризма, а също и в социалната и културната сфера. Заедно с това се предлага и обучение по чужд език по отношение на специализираната лексика, с което да се обогатят уменията за бизнес комуникация.

Целта на обучението в магистърската програма е да задълбочи и профилира подготовката на завършилите ОКС бакалавър, като даде допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в областта на етнологията и туризма с цел по-пълноценна реализация в областта на културния туризъм и културното проектиране.

Мисията на обучението отговаря на новите социални и икономически условия в страната, породени от  присъединяването на страната към Европейския съюз. То има за задача да даде по-широки теоретични и практически познания за характера на културното наследство на България и Югоизточна Европа и неговото използване в областта на туризма и културните политики.

Характерна особеност на учебния план е включеният практически стаж, насочен към придобиване на практически умения и прилагане на теоретичните знания в реална работна среда в сферата на културата и/или туризма. Той се провежда по избор в туристическа агенция, общинска културна институция, туристически информационен център, частна галерия, като студентите следват своите планове за бъдеща професионална реализация. В последните години работодателите представят своите организации и дейности в т.нар. „открит форум", където студентите могат да общуват пряко с тях и да изберат работното място за стаж, което може да стане и тяхното истинско работно място.