Учебен план

 

Магистърската програма „Културен туризъм и културно проектиране" е предназначен за кандидат-студенти, завършили бакалавърска степен: